Naše služby

Advokátní kancelář se sídlem v Ostravě, která poskytuje právní služby v celé ČR.

Občanské právo:

Poskytujeme služby zejména v oblasti občanskoprávní, jako jsou náhrady škody, vymáhání nesplněných závazků (vč. obchodních), tvorba a připomínkování smluv (vč. převodu a nájmu nemovitostí), litigace (účast u jednání soudních, úředních či soukromých),

Pracovní právo:

Příprava pracovněprávních dokumentů, zastupování v řízeních – pracovněprávních sporech

Rodinné právo:

Kromě konzultací také přípravu a zastupování ve sporech o výživné a o rozvod manželství,

Dědictví, svéprávnost aj.

Pomáháme klientům ve věcech, spojených s členy rodiny, zejména v rámci závěti (vč. výběru vhodného způsobu závěti), projednání dědictví, řízení o omezení svéprávnosti a další.

Správní právo:

Zde poskytujeme služby v oblasti správního práva (např. stavební řízení, problematika obecních policií, přestupků, zbraní a střeliva aj.), a to včetně zastupování ve správním řízení.

Trestní právo:

Zde služby poskytujeme zejm. ve specifických případech, souvisejících s porušením norem práva občanského nebo správního.

Naše advokátní kancelář spolupracuje dlouhodobě s kanceláří JUDr. Radka Ondruše v Brně.

Další související činnost:

  • Publikační činnost (je spoluautorem dvou komentářů k procesní legislativě a dalších právních článků).
  • Členství v pracovní skupině, zřízené Ministrem vnitra v rámci příprav nové legislativy pro oblast nakládání se zbraněmi v civilní sféře.
  • Spolupráce s Ferdinandus Orden 1561 (rytířský řád, zabývající se podporou rodin příslušníků bezpečnostních sborů, které v souvislosti se službou postihla ztráta, nebo zranění s vážnými trvalými následky)

Kontaktujte nás…