Publikační činnost

Spolupráce v autorském kolektivu komentářů C. H. Beck:

 • Svoboda, Karel a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s. ( 137-151).
 • Svoboda, Karel a kol.:Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, 1032 s. ( 31–49, § 332–341).

Právní rozhledy – články

 • Bílý, Martin: Důsledky omezení vlastníka v užívání věci, Právní rozhledy č. 16, roč. 2008, s. 598
 • Bílý, Martin: Nad rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o e-mailovém podání, Právní rozhledy č.9, roč. 2008, s. 336
 • Bílý, Martin: Osvobození od soudních poplatků (včetně změn provedených zákonem č. 7/2009 Sb.), Právní rozhledy č. 16, roč. 2009, s. 571
 • Bílý, Martin: Subjekty náhrady nákladů řízení, Právní rozhledy č.9, roč. 2010, s. 308
 • Bílý, Martin: Ke způsobu ocenění věci pro účely započtení na dědický podíl, Právní rozhledy č. 11, roč. 2013, s. 397
 • Bílý, Martin: Předžalobní výzva – důsledky a problémy, Právní rozhledy č. 3, roč. 2014, s. 94
 • Bílý, Martin: K aplikaci § 43 OSŘ u elektronického platebního rozkazu, Právní rozhledy č. 4, roč. 2016, s. 138

Jiné právo – blog a publikace

 • BOBEK, Michal; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jiné právo literární. Vyd. 1. Praha: Auditorium,
  2011 (několik článků ve sbírce)

Další posty na http://jinepravo.blogspot.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *