Archiv rubriky: Články

Publikační činnost

Spolupráce v autorském kolektivu komentářů C. H. Beck:

  • Svoboda, Karel a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s. ( 137-151).
  • Svoboda, Karel a kol.:Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015,
Celý článek